Skaanings ApS tilbyder en lang række ydelse som en samlet pakke, eller som enkeltydelser. Her på siden kan du se nogle af de ydelser som du kan vælge hver for sig, eller sammensætte til en pakke.

Headhunting

Igennem headhunting tager vi aktivt kontakte til kvalificerede kandidater, der vurderes attraktive til den specifikke stilling. Du har som søgende virksomhed, mulighed for fuld anonymitet indtil senere i processen

Stillingsopslag

Et gennemarbejdet stillingsopslag, er vigtigt for at tiltrække de rigtige kandidater. Bliver stillingsopslaget ikke omhyggeligt udarbejdet, så det afspejler forventninger til kandidaten, vil man spilde tid og penge

Afslag og administration

Afslag er aldrig sjovt og en tung administrativ proces, men en vigtig del af en ordentlig rekrutteringsproces. Mange ansøgere oplever manglende, eller ringe begrundede afslag. Dette giver ansøgere en dårlig oplevelse af virksomheden og medfører nogen gange dårlig omtale

Samtale

Vi deltager gerne under ansættelsessamtaler og sikrer på den måde at begge parter får afklaret de rigtige områder, og på den måde bliver afklaret på om der er et gensidigt match.

Search

Via search finder vi de kandidater, der har de rette kompetencer og kvalifikationer til stillingen, også dem der måske ikke er jobsøgende og derfor ikke selv ville blive opmærksom på den ledige stilling.

Håndtering af henvendelser

Der kommer mange henvendelser på de fleste stillingsopslag. Der skal afses tid til behandlingen af alle henvendelser, og alle ansøgere skal behandles professionelt og med respekt, uanset om det ender ud i en ansættelse eller ej.

Persontypetest

Hos Skaanings er vi certificeret i MPA - Master Person Analyse fra Master. MPA er en veldokumenteret personlighedstest, der måler kandidatens adfærdspræferencer og er et værdifuldt værktøj i et ansættelsesforløb

Louise Skaaning Højfeldt

Interview

Det personlige interview er en nøgleaktivitet der kræver forberedelse og god styring. Det er også det første møde med potentielle kandidater og det er vigtigt at det altid bliver en god oplevelse. Vi deltager gerne hvis du vil støttes i dine interview.

Selection

Skaanings tilbyder en grundig og professionel gennemgang af ansøgere, som er en tidskrævende aktivitet og kan virke uoverskuelig. Er man ikke omhyggelig i gennemgangen kan man risikere at dygtige kandidater frasorteres på det forkerte grundlag, eller omvendt.